free amp template

Вимоги до оформлення

Шановні автори, будь ласка, детально ознайомтесь з вимогами до оформлення тез доповідей, оскільки матеріали, що не відповідають вказаним вимогам оформлення будуть відхилені або направлені на доопрацювання

Технічні вимоги до оформлення

До опублікування приймаються тези, які раніше не публікувалися в інших виданнях, ретельно відредаговані, вичитані та вивірені. Текст тез українською, російською чи англійською мовою має бути виконаний на належному професійному рівні, належним чином оформлений, змістовно перевірений та написаний з урахуванням галузевої специфіки і термінології. Він повинен відповідати лексичним нормам та правилам граматики, обраної для публікації, мови.

Кількість співавторівФормат документаФормат паперуОрієнтація сторінок
не більше 2-х.doc або .docxА4книжкова
Обсяг сторінокРозмір полівШрифтРозмір кегля
2-52 смTimes New Roman14
Міжрядковий
інтервал
Абзацний відступ
(через меню MS Word)
Нумерація сторінок та
колонтитули
Перенос слів
(у т. ч. автоматичний)
1,51,25відсутнівідсутній
Підкреслювання
(в заголовках та в тексті)
Вирівнювання блоку з
інформацією про автора(ів)
Вирівнювання основного
тексту та джерел
Вирівнювання назви тез
та заголовку літератури
відсутнєпо правому краюпо шириніпо центру
Оформлення джерел
у списку літератури
Кількість джерел
у списку літератури
Оформлення
посилань у тексті
Кількість посилань
на джерела у тексті
обов'язкове,
згідно з ДСТУ 8302:2015
не менше 2-хобов'язковедорівнюється кількості
джерел у списку літератури

Структура та оформлення тез

1

Назва тез

Шрифт – Times New Roman, розмір кегля – 14, напівжирний, великі літери, вирівнювання по центру.

2

Прізвище та ініціали автора

Розміщуються через рядок (відступ) після назви тез, шрифт – Times New Roman, розмір кегля – 14, напівжирний, курсив;
між ініціалами обов’язково ставиться пробіл, у кінці рядка ставиться кома, вирівнювання по правому краю.

3

Науковий ступінь, вчене звання

Шрифт – Times New Roman, розмір кегля – 14, курсив; перше слово рядка починається з малої літери, вирівнювання по правому краю. Скорочення забороняються.

4

Посада автора

Шрифт – Times New Roman, розмір кегля – 14, курсив; перше слово рядка починається з малої літери, вирівнювання по правому краю. Скорочення забороняються.

5

Місце роботи (навчання)

Шрифт – Times New Roman, розмір кегля – 14, курсив, вирівнювання по правому краю. Потрібно вказувати повну назву, а не абревіатуру.

6

Місто та країна, де знаходиться навчальний заклад чи установа

Шрифт – Times New Roman, розмір кегля – 14, курсив, вирівнювання по правому краю.

7

За наявності співавтора (-ів), кількість яких, не повинна перевищувати 2-х

Такі самі відомості по кожному співавтору вказуються окремим блоком, шляхом відокремлення кожного блоку з інформацією про співавтора від попереднього, за допомогою одного рядка (відступу).

8

Основний текст тез

Розміщується через один рядок (відступ) після шапки тез та набирається з абзацного відступу 1,25 см (робиться автоматично через меню «Абзац» MS Word), шрифт Times New Roman, розмір – 14, звичайний, вирівнювання по ширині.

9

Список літератури

Розміщується через рядок (відступ) після тексту під заголовком «Література:» для укр. варіанту, «Литература:» для рос. варіанту або під заголовком «References:» для англ. варіанту тез: шрифт – Times New Roman, розмір кегля – 14, звичайний, вирівнювання по ширині (заголовок – по центру).

Оформлення рисунків, таблиць та формул

Рисунки, таблиці та формули необхідно подавати безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці та відокремлювати від тексту пустими рядками.

Рисунки мають бути згрупованими, читабельними, контрастними, чорно-білими або з відтінками сірого кольору.

Рисунки повинні мати назву та послідовну нумерацію, які розміщується після рисунка посередині рядка. 

Рисунки позначаються словом
«Рис.», наприклад:
Рис. 1. Режими стабілізації полум’я в СНС

Рисунки повинні бути без обтікання текстом. На кожний рисунок повинна бути вказівка у тексті тез.

Таблиці у тексті тез повинні мати назву та послідовну нумерацію. На кожну таблицю повинна бути вказівка у тексті тез.

Номер розміщується над таблицею угорі праворуч, накреслення – курсив, наприклад: Таблиця 1

На наступному рядку розміщується назва таблиці: накреслення – напівжирне, вирівнювання по центру.

Через один рядок (відступ) під назвою розміщується сама таблиця: розмір кегля у таблиці – 14, міжрядковий інтервал – 1,5.

Формули розташовуються на сторінці по центру. Між ними та текстом витримується інтервал в один рядок. З метою вирівнювання формул забороняється вставляти їх у таблиці.

Формули повинні бути пронумеровані. Номер ставиться справа від формули в круглих дужках. Якщо формула займає декілька рядків, то номер формули наводиться в останньому рядку формули.

Пояснення значень символів або числових коефіцієнтів слід давати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають з абзацу словом «де» без двокрапки.

Формули повинні бути написані за допомогою внутрішнього редактора формул.
Шлях: MS Word -> Вставка -> Формула.

Не требуется особых знаний, все сайты Mobirise адаптивны. Вам не нужно создавать специально мобильную версию сайта.

Не требуется особых знаний, все сайты Mobirise адаптивны. Вам не нужно создавать специально мобильную версию сайта.

Не требуется особых знаний, все сайты Mobirise адаптивны. Вам не нужно создавать специально мобильную версию сайта.

Не требуется особых знаний, все сайты Mobirise адаптивны. Вам не нужно создавать специально мобильную версию сайта.

Сократите время разработки с помощью простого перетаскивания блоков на страницу, редактируйте содержание и публикуйте - нет необходимости в технических навыках.

Сократите время разработки с помощью простого перетаскивания блоков на страницу, редактируйте содержание и публикуйте - нет необходимости в технических навыках.

Сократите время разработки с помощью простого перетаскивания блоков на страницу, редактируйте содержание и публикуйте - нет необходимости в технических навыках.

Сократите время разработки с помощью простого перетаскивания блоков на страницу, редактируйте содержание и публикуйте - нет необходимости в технических навыках.

Выберите готовые и настраиваемые шаблоны блоков - полноэкранный интро, bootstrap-карусель, слайдер, галерею изображений с параллаксом, "липким" заголовком и многое другое.

Выберите готовые и настраиваемые шаблоны блоков - полноэкранный интро, bootstrap-карусель, слайдер, галерею изображений с параллаксом, "липким" заголовком и многое другое.

Выберите готовые и настраиваемые шаблоны блоков - полноэкранный интро, bootstrap-карусель, слайдер, галерею изображений с параллаксом, "липким" заголовком и многое другое.

Выберите готовые и настраиваемые шаблоны блоков - полноэкранный интро, bootstrap-карусель, слайдер, галерею изображений с параллаксом, "липким" заголовком и многое другое.

Оформлення посилань у тексті

Посилання на джерела в тексті є обов’язковими. Кількість посилань на джерела у тексті тез, повинна співпадати з кількістю джерел, поданих у списку літератури. Посилання на використані джерела у тексті тез подаються у квадратних дужках. Квадратні дужки проставляються безпосередньо після тексту, якого стосується посилання та подаються за таким зразком:

[4, с. 167]

де 4 – номер джерела за списком, 167 – сторінка, на якій розміщена цитата.

[6, с. 162-163]

де 6 – номер джерела за списком, 162-163 – сторінки, на яких розміщена цитата.

[12]

Посилання на джерела, котрі не містять сторінок (наприклад, ресурси мережі Інтернет).

[1-6]

Посилання на декілька послідовних джерел одночасно без уточнення сторінок.

[5; 8; 10] 

Посилання на декілька непослідовних джерел одночасно без уточнення сторінок.

[4, с. 167; 6, с. 162-163]

Посилання на декілька джерел одночасно з уточненням сторінок.

А Ви вже оформили Ваші тези? 

Тоді встигніть прийняти участь у поточній конференції. Надішліть відредаговані тези та заповнену анкету учасника на нашу електронну адресу intscienceconf@gmail.com до 12 жовтня 2020 року (включно), адже до початку конференції залишилось

© Всі права захищено 2018-2020 - ГО «Наука та освіта без кордонів»